Results

Event Name                Winner                     Runner-Up              3rd                             3rd

1. Masters (40+)         Lam, Jude K.             Zhang, Kui

2.Jr. U-18                  Hu, Brian                   He, Huan              Brandon Koh

3.Jr. U-12                 Xie, Eric                      Chen, Patrick        Daniel Ng                Leihan Xu

4.U-2000                  Bejaran, Carmen C.       Yang, Ely

5.Novice                  Horton, Will                   Adams, Billy         Chetan Velivela      Jonathan He

6.Open Single          Di Yu                             Chen, Zhicong       Baiyi Gao               T.J. Beebe

7.U-1500                 Stubbs, Troy                  Xie Eric                 Daniel Ng               Elijah Conn

8.U-2300                Stirbu, Petrica                Chen, Zhicong

9.U-1800                Cook, Joshua                  Dave, Ishaan         Cedric Richardson   Mohammed Abduraham

2013 fall Open 5 2013 Fall Open 2013 Fall Open 2 2013 Fall Open 1 2013 Fall Open 6 2013 Fall Open 4 2013 Atlanta Fall Open3

,